تبلیغات
دروس مرمت و معماری - گفتمان ” باززنده ­سازی میدان امام (توپخانه) ؛ راه ­گشای احیای مرکز تاریخی ، فرهنگی تهران”
صدوسی ­و هفتمین گفتمان از سلسله گفتمان ­های نقد معماری و شهرسازی
با عنوان ” باززنده ­سازی میدان امام (توپخانه) ؛ راه ­گشای احیای مرکز تاریخی ، فرهنگی تهران”
ارائه طرح توسط مهندسین مشاور آمود

روز دوشنبه پنجم خردادماه ، ساعت ۱۷
در تالار استاد جلیل شهناز خانه­ ی هنرمندان ایران

سخنران: آقای مهدی حجت
اعضای پانل: خانم مروارید قاسمی و آقای سید محمد بهشتی


منبع:معمارنیوز


هدایت به بالای