تبلیغات
دروس مرمت و معماری - مطالب متون و منابع مرمت

درود

برای گروه مرمت آثار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

درس قوانین و تشکیلات مرمت

این گزارش1 از 5 گزارشی است که از اونها ارزیابی صورت میگیره:

لینک دریافت:درود

برای گروه مرمت آثار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

درس قوانین و تشکیلات مرمت

این گزارش4 از 5 گزارشی است که از اونها ارزیابی صورت میگیره:

لینک دریافت:درود

برای گروه مرمت آثار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

درس قوانین و تشکیلات مرمت

این گزارش3 از 5 گزارشی است که از اونها ارزیابی صورت میگیره:

لینک دریافت:

درود

برای گروه مرمت آثار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

درس قوانین و تشکیلات مرمت

این گزارش2 از 5 گزارشی است که از اونها ارزیابی صورت میگیره:

لینک دریافت:

درود

برای گروه مرمت آثار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

درس قوانین و تشکیلات مرمت

این گزارش1 از 5 گزارشی است که از اونها ارزیابی صورت میگیره:

لینک دریافت:

منبع:پرسین پروژکت


درود


برای بررسی سیر تغییرات تشکیلات مرمت (میراث فرهنگی) قبل از انقلاب این مقاله بسیار مناسبه.
(در ضمن برای گروهی که درس قوانین و تشکیلات مرمت رو دارن آشنایی با این مقاله لازمه.)


نویسنده این مقاله آقای دکتر اصغر محمد مرادی است و این مقاله در نشریه هفت شهر سال 4 شماره 11 چاپ شده  (این مقاله پیش تر در سایت مربوط به ارگان مربوطه برای دانلود قرار گرفته)
یکشنبه 14 آبان 1391

قوانین حفاظتی میراث فرهنگی9

   نوشته شده توسط: سامان كارگر    نوع مطلب :مرمت و معماری ،متون و منابع مرمت ،
آیین نامه اجرایی بند ج ماده 114 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی  و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/5/84 هیات وزیران


ماده2- مطالعات فرهنگی- تاریخی و مستندسازی آثار فرهنگی – تاریخی واقع درمحدوده طرح بر اساس دستور العمل های صادر شده از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و تحت نظارت علمی سازمان مذکور توسط دستگاه مجری انجام خواهد شد.

ماده4- ضوابط حفاظتی عرصه و حریم آثار فرهنگی – تاریخی واقع در محدوده طرح و در صورت لزوم عملیات نجات بخشی آنها، حسب نظر و با نظارت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، در قالب مطالعات موضوع این آیین نامه انجام و پس از تایید نهایی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تسوطمجری و از محل اعتبارات طرح انجام خواهد شد. 

ماده5- دستگاه مجری یک نسخه از مطالعات فرهنگی – تاریخی و اسناد مربوط به مستندسازی آثار فرهنگی تاریخی موجود در محوطه اجرای طرح را به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تحویل خواهد داد.


پنجشنبه 4 آبان 1391

قوانین حفاظتی میراث فرهنگی8

   نوشته شده توسط: سامان كارگر    نوع مطلب :مرمت و معماری ،متون و منابع مرمت ،
آیین نامه  اجرایی ماده 156 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/10/81


ماده4- نظارت بر اجرای ضوابط حفاظتی بناها، مجموعه ها ، محوطه ها و بافت های تاریخی که به هرنحوی مشمول ضوابط میراث فرهنگی کشور می شوند به عهده شوراهای اسلامی شهر و روستا است. 

ماده12- همکاری با سازمان های مربوط برای اتخاذ تدابیر لازم به منظور جلوگیری از تخریب ،سرقت، حفاری غیر مجاز و سایر جرائم علیه میراث فرهنگی و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی انتظامی و قضایی به منظور مبارزه با وقوع جرائم الفوق الذکر از وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا است. 

ماده14 سازمان میراث فرهنگی کشورحدود عرصه و حریم و ضوابط حفاظتی و کاربردی بناها، مجموعه ها و بافت های تاریخی شهر یا روستا را به شوراهای شهر یا روستا اعلام و حسب مورد،خدمات کارشناسی و فنی لازم را در کلیه زمینه های مرتبط با میراث فرهنگی، اعم از حفاظت، پژوهش و معرفی میراث فرهنگی ارائه خواهد نمود. 

تبصره- سازمان میراث فرهنگی کشور، جهت آشنایی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا با قوانین و ضوابط میراث فرهنگی کشور، اقدامات آموزشی لازم را به عمل آورد. 


تعداد کل صفحات: 8 1 2 3 4 5 6 7 ...

هدایت به بالای